İnsan kaynakları

VİZYON

Çalışan bağlılığını güçlendiren, motivasyonu yüksek, firma hedefleri ile kendi hedeflerini bütünleştiren, gelişime ve yenliğe açık, kurum imajını koruyan ve yükselten, işi ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, gelişmeleri iş süreçlerine entegre eden ve işini bir bütünün parçası olarak gören nitelikli insan kaynağını oluşturmak.

MİSYON

KIRIKTAŞ’ın stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek ve sektöründe fark yaratacak konuma ulaştırmak için nitelikli, yenilikçi, işine katma değer sağlayan, kurumu temsil edebilecek ve özgüveni yüksek insan kaynağı ile birlikte hareket etmek.

İLKELERİMİZ

 • Pozisyonun gerekliliklerine uygun şekilde, çalışanın nitelik ve profilini belirleyerek, işgücünü planlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Çalışanın iş yapma yeteneğinin, yetkinliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve alınmasını sağlamak.
 • Kariyer planı ve işletmede oluşan açık pozisyonlar doğrultusunda, görevin gerektirdiği nitelikleri belirleyerek pozisyona uygun adayın atama ve görev değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Çalışanın mevcut potansiyelini açığa çıkarmak ve açığa çıkan potansiyeli iş verimliliğine yansıtacak gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Kurum Kültürünün çalışanlar tarafından anlaşılması ve içselleştirilmesine destek vermek.
 • İş modellerini ve iş yapma tarzını güncel gelişmeler doğrultusunda tasarlamak ve çalışanların bu gelişmelere uyum sağlanmasına destek olmak.
 • Çalışan motivasyonunu yükseltmek ve iş tatmininin oluşmasına katkı sağlayacak gerekli insan kaynakları araçlarını etkin kullanmak.
 • Çalışanın, etik değerler ve etik davranış ilkeleri ile verimlilik ilkelerine bağlı olarak çalışmasını ve kuruma bağlılığını teşvik etmek.
 • Çalışanı ilgilendiren yasal ve şirket içi konularda, çalışanı yazılı ve sözlü olarak zamanında bilgilendirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında personeli ilgilendiren her türlü yasal konularda ve işletme içi kurallara ilişkin gereken tedbirlerin alınması ve uygulanmasını koordine etmek ve denetlemek.
 • İnsan Kaynaklarının Misyon, Vizyon ve diğer politikalarını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek.

DEĞERLERİMİZ

 • Çalışma hayatı içinde çalışanların gelişimine ve bu gelişimi sürdürebilirlik temelinde devam ettirmeye yönelik insan kaynağı potansiyelinin işe yansıması, temel öncelikler arasında yer almaktadır.İş süreçlerimizi yürütürken iletişimde olduğumuz her kişi ve kurum için aşağıdaki temel değerler ve bakış açısı ile hareket ederiz.

  KIRIKTAŞ çalışanları olarak;

  • Çözüm Odaklı Olmak
   • Çözüm odaklı olarak hareket ederiz.
  • Anlayış ve Hoşgörü
   • Anlayış ve hoşgörü temelinde yaklaşım sergileriz.
  • Paylaşım ve İşbirliği
   • Çalışanlarımız, Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz ile paylaşım ve işbirliği içinde ilerleriz.
  • Fayda Üretmek
   • Çalıştığı ve işbirliği içinde olduğu her taraf ile kazan/kazan ve toplam fayda ilkesini benimseriz.
  • Açık ve Şeffaf İletişim
   • Açık ve şeffaf bir iletişim yapısı içinde oluruz.
  • Saygı ve Güven
   • Saygı ve güven temelinde işimizi yaparız.
  • Yenilik ve Gelişim
   • Tüm işlerimizde öncelikli olarak yenilikleri ve gelişimi takip eder ve uygularız.
  • Kalite ve Sürdürülebilirlik
   • Tüm üretim ve hizmetlerimizde sürdürülebilir yüksek kalite için çalışırız.