İK Politikası

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

KIRIKTAŞ İnsan Kaynakları politikası; şirketin kurum kültürü ve değerleri kapsamında, işletme hedeflerine odaklanan, müşteri memnuniyetini esas alan, kaliteli üretim ve hizmet anlayışını benimseyen insan kaynağının oluşmasını sağlamaktır. Aynı zamanda doğru insanı, doğru pozisyona dahil ederek ölçülebilir sistemler ile çalışanların potansiyel performansını geliştirmekle birlikte, zamanında, adil ve doğru geri bildirim yönetimi ile çalışan yetenek ve potansiyelinin iş verimliliğini artırmasını hedeflemektedir.

İnsan Kaynakları olarak temel prensibimiz, kurum kültürü anlayışı çerçevesinde bağlılığı yüksek, katma değer yaratan, yenilikçi, iş tatmini sağlayan ve motive çalışanların olmasını amaçlamaktır. Çalışan profili; sorumluluk sahibi, hedef odaklı, takipçi, değişim ve yeniliklere ayak uydurabilen, gelişim odaklı ve iletişim yeteneğine sahip olması temeli üzerine kurulmuştur.

Bununla beraber, işi ve sektörü ile ilgili gelişmeleri takip eden bir yaklaşım ile bu gelişmeleri iş süreçlerine yansıtabilen ve günümüz dünyasındaki değişimlere ayak uydurabilen ve bu gelişmeleri gerektiği takdirde iş modeline dönüştürebilmekte insan kaynağı politikasının temel yaklaşımıdır. Aynı zamanda insan kaynağını, mesleki ve kişisel olarak gelişim süreçlerine dahil ederek şirketin ortak hedefine verimlilik yaklaşımı ile koşması hedeflenmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM POLİTİKASI

Çalışanın yetkinliklerini, pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler seviyesine ve daha üstüne çıkarmak için, alanında uzmanlaşmış, gerek iç eğitimci gerekse dış eğitimci üzerinden eğitim plan ve programını hazırlamak ve uygulamak.

Çalışanın performans ölçümlerinden sonra ihtiyaç duyulan yetkinlik geliştirme sürecine ve de kariyer yol haritasındaki yetkinliklerin artırılması ve iş verimliliğine yansıtılması bakımından iç ve dış eğitimler düzenlemek.

Ayrıca uzun dönemde iç eğitimci olabilmesi adına gerekli eğitim plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamak.

PERSONEL PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Performans Yönetim Sistemi, işletmenin ana stratejik hedeflerinin yayılımını bölüm ve kişi bazında oluşturulması, çalışan ile işletme hedeflerinin bütünleştirilmesi üzerine kurulmuştur. Çalışanlara tayin edilmiş iş ve davranışsal hedefleri, doğru geri bildirim yönetimi ile adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi, ücret, kariyer, eğitim ve gelişim alanlarına etki edecek şekilde planlayarak yönetilmesi ana ilkedir.

Bununla birlikte İnsan kaynakları, çalışanın iş tatmini ve motivasyon yapısına katkı oluşturacak şekilde işgücü verimliliğinin artırılmasını ve çalışanların bu anlayış temelinde hareket etmesini sağlayarak, işletmenin hedeflerine ulaşmasında tüm çalışanların potansiyelini tam olarak işe yansıtmasını ve kuruma olan bağlılığın güçlenmesini de amaçlamaktadır.